KODDOI+

: show off my hobby

Haruhi Composite ver.ka

Leave a comment

น่าเสียดายมากๆ ที่ยิ้มปีศาจไม่ยอมทำ ปล่อยให้กะไดมาเอาไปซะงั้น
แล้วลุงคาโตกิจะมาแจมทำไมเนี่ย….ไม่ได้เรื่องเล้ย  นี่ถ้าไม่ใช่พระเจ้า ไม่สอยหรอกเฟ้ย!!!
ย่ะ..ฝ่ามือยูไล…
อื๊ด….ขับหุ่นกระป๋องนานๆ ก็เมื่อยแฮะ..
สู้ตายค่า…………..
หือ?…อยากโดนเหรอค๊า….เดี๋ยวเป่าเป็นผงด้วยปืนอนุภาคโปรซิตรอน….เฮ้ย…คนละเรื่องแล้ว
สรุป….ข้อต่อหน้าอกมันหลวมจริงๆ ตามที่เห้นคนรีวิวในหลายๆเวปนั่นแหละ….ข้อต่อก้ไม่ค่อยดี
ข้อมือก็ดูง้องแง้ง….ยิ้มปีศาจน่าจะทำนะเนี่ย….เสียดายๆ

Author: KodDoi

I love Gunpla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s